Current Status
Not Enrolled
Price
28
Get Started
This course is currently closed

Il-kors tas-sigurtà tal-Ikel Liċenzja B huwa ddiżinjat għal nies li jaħdmu fl-industrija tal-ikel u involuti direttament fil-preparazzjoni ta’ ikel ta’ riskju għoli u mikxuf (eż. Krema friska, laħam, zalzett, ross, bajd, ħut, ġobon, ħalib u frott tal-baħar) kif ukoll is-sidien, il-maniġers u supervisors tal-intrapriża. Huwa l-għan ta’ dan il-kors li jipprovdi informazzjoni profonda fil-prinċipji tal-iġjene. Il-Liċenzja valida għal ħames snin.